danh mục sản phẩm

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH DÖHLER
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VLB BERLIN
LOVIBOND - TINTOMETER
LACTOSCAN
BULTECH
CONSORT
THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO SU
ZAHM&NAGELl
HI-Q ENVIRONMENTAL PRODUCTS
FREUND-HOẠT TÍNH NƯỚC
Labinco - Máy Khuấy & Gia Nhiệt
HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP
HÓA CHẤT MERCK
DAIHAN
CARBOLITE GERO
HANDI INDUSTRIAL
ESCO - TỦ CẤY, TỦ HÚT
LABTHINK
TỦ SẤY PHÒNG THÍ NGHIỆM FRANCE-ETUVES
PHOENIX INSTRUMENT

Hỗ trợ trực tuyến

Hoài Ân

0937 081 085

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 028 37271084
Fax: 028 37271021
Email: nguyenhoaian81@yahoo.com

1

Thông tin sản phẩm

LMC

Mã sản phẩm

204713700

Giá bán

Contact

Môi trường cô đặc LMC Broth được dựa trên lactose peptone broth được sử dụng trong phương pháp chuẩn  the standard German method (DIN) và được mô tả trong quay định về nước uống của Đức German Drinking Water Ordinance. The broth cho phép phát hiện nhanh và đáng tin cậy vi khuẩn E.coli and Coliform trong nước. Khi những vi sinh vật này hiện diện, chỉ thị thay đổi màu từ tím sang vàng để cho phép phân tích dễ dàng và cung cấp một kết quả rõ ràng.
LMC concentrated Broth is suitable for your qualitative analysis of:
• Drinking water
• Spring water
• Mineral and table water
• Well water
• Rinse water
• Smear swabs
The LMC concentrated Broth cung cấp những lợi ích sau:

  • Môi trường pha sẵn, mẫu nước được thêm trực tiếp vào chai vô trùng để làm giàu.
  • Môi trường chọn lọc - có thể áp dụng phổ biết cho phép phát hiện trực tiếp.
  • Kết quả đáng tin cậy sau 2 ngày, sự phát hiện rõ ràng qua sự đổi màu chỉ thị từ tím sang vàng.

Tính chất:

  • pH value: 7.2 +/-0.2
  • Incubation T [°C]: +37
  • Duration (days): 2

Packaging information

  • Quantity: Quantity: 9 x 50ml
  • Packaging: Glass bottles in cardboard box