danh mục sản phẩm

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH DÖHLER
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VLB BERLIN
LOVIBOND - TINTOMETER
LACTOSCAN
BULTECH
CONSORT
THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO SU
ZAHM&NAGELl
HI-Q ENVIRONMENTAL PRODUCTS
FREUND-HOẠT TÍNH NƯỚC
Labinco - Máy Khuấy & Gia Nhiệt
HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP
HÓA CHẤT MERCK
DAIHAN
CARBOLITE GERO
HANDI INDUSTRIAL
ESCO - TỦ CẤY, TỦ HÚT
LABTHINK
TỦ SẤY PHÒNG THÍ NGHIỆM FRANCE-ETUVES
PHOENIX INSTRUMENT

Hỗ trợ trực tuyến

Hoài Ân

0937 081 085

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 028 37271084
Fax: 028 37271021
Email: nguyenhoaian81@yahoo.com

1

Thông tin sản phẩm

pH electrodes

Mã sản phẩm

Giá bán

Contact

Code                                                                              Body                          Junction                               Sealed                pH           °C              size
SP10B/ SP10T/ SP10T3S (General)                             Epoxy                         Single                                   yes                0...14        0...80       110xØ12
SP11B/ SP11T/ SP11X/ SP11Y (Rugged Tuff-Tip)      Epoxy                         Double                                  yes                0...14        0...100     110xØ12
SP20B/ SP20T (General)                                              Glass                          Single                                   yes                0...14        0...100     110xØ12
SP21B/ SP21T/ SP21T3/ SP21X (General)                  Glass                          Single                                   yes                0...14        0...100     110xØ12
SP22X/ SP22Y (High Temp.)                                        Glass                          Double                                 yes                0...14         5...110    110xØ12
SP24B/ SP24T/ SP24X (Spear Tip Ultem)                    Glass                          Double                                  yes                0...14        0...80       25xØ5

SP26X (Sleeve Junction)                                               Glass                          Double                                   no                  0...14        0...100     110xØ12

SP27X Flat Surface                                                        Epoxy                         Single                                   yes                0...14        0...80       110xØ12
SP28X Micro Electrode                                                  Epoxy                         Single                                   no                0...14        0...80       130xØ4
 add -KIT to order an electrode with 50ml pH4 and pH7 + 50ml 3M KCl