danh mục sản phẩm

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH DÖHLER
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VLB BERLIN
LOVIBOND - TINTOMETER
LACTOSCAN
BULTECH
CONSORT
THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO SU
ZAHM&NAGELl
HI-Q ENVIRONMENTAL PRODUCTS
FREUND-HOẠT TÍNH NƯỚC
Labinco - Máy Khuấy & Gia Nhiệt
HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP
HÓA CHẤT MERCK
DAIHAN
CARBOLITE GERO
HANDI INDUSTRIAL
ESCO - TỦ CẤY, TỦ HÚT
LABTHINK
TỦ SẤY PHÒNG THÍ NGHIỆM FRANCE-ETUVES
PHOENIX INSTRUMENT

Hỗ trợ trực tuyến

Hoài Ân

0937 081 085

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 028 37271084
Fax: 028 37271021
Email: nguyenhoaian81@yahoo.com

1

Thông tin sản phẩm

Waste Water Set-Ups AL400

Mã sản phẩm

4214100

Giá bán

Contact

Gồm Photometer AL400, thermoreactor AL125, module truyền dữ liệu hồng ngoại IRiM, khay để tube, bộ màng lọc, hướng dẫn sử dụng & giấy bảo hành.

COD 0 – 150 mg/l and 0 – 1500 mg/l,
Ammonia 1 – 50 mg/l N,
Nitrate 1 – 30 mg/l N
Nitrite LR 0.01 – 0.3 mg/l N
Nitrogen 5 – 150 mg/l N
Phosphate 0.02 – 1 mg/l P / 0.06 – 3.5 mg/l PO4

Reagents for waste water set-ups

COD 0-150 mg/l O2
(25 pc.), mercury free ** 420710
(25 pc.) 420720
(150 pc.) 420725

CSB 0-1500 mg/l O2
(25 pc.), mercury free ** 420711
(150 pc.), mercury free ** 420716
(25 pc.) 420721
(150 pc.) 420726

CSB 0-15000 mg/l O2
(25 pc.), mercury free ** 420712
(25 pc.) 420722
(150 pc.) 420727


** without chloride removal

Ammonia VARIO HR tube test 535650
Nitrate VARIO tube test 535580
Nitrite LR VARIO powder pack 530980
Nitrogen VARIO Total HR tube test 535560
Phosphate VARIO Total HR tube test 535210