danh mục sản phẩm

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH DÖHLER
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VLB BERLIN
LOVIBOND - TINTOMETER
LACTOSCAN
BULTECH
CONSORT
THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO SU
ZAHM&NAGELl
HI-Q ENVIRONMENTAL PRODUCTS
FREUND-HOẠT TÍNH NƯỚC
Labinco - Máy Khuấy & Gia Nhiệt
HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP
HÓA CHẤT MERCK
DAIHAN
CARBOLITE GERO
HANDI INDUSTRIAL
ESCO - TỦ CẤY, TỦ HÚT
LABTHINK
TỦ SẤY PHÒNG THÍ NGHIỆM FRANCE-ETUVES
PHOENIX INSTRUMENT

Hỗ trợ trực tuyến

Hoài Ân

0937 081 085

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 028 37271084
Fax: 028 37271021
Email: nguyenhoaian81@yahoo.com

2

Thông tin sản phẩm

Brewers QCheck® Kit

Mã sản phẩm

211753244

Giá bán

Contact

The Brewers QCheck® Kit bao gồm môi trường nuôi cấy có sẵn để sử dụng, cho phép kiểm soát nhanh chóng, đơn giản và toàn diện vi sinh vật trong tất cả các mẫu trong quá trình sản xuất. 
The Brewers QCheck® Kit thích hợp để phân tích:

 • water and rinsing water
 • yeast samples
 • beer
 • swab samples for hygiene testing in production and dispensing units

The kit is đặc biệt phù hợp với nhà máy nhỏ & thủ công để kiểm soát vi sinh vật. Tất cả các vi sinh vật phát hiện ra có thể dễ dàng và đáng tin cậy qua sự thay đổi màu sắc, mặc dù không có kiến thức trước đó. Chỉ một sô ít thiết bị phòng thí nghiệm được yêu cầu. Sổ tay hướng dẫn sử dụng mô tả chi tiết để dễ dàng sử dụng.
Vì vậy, Brewers QCheck® Kit giúp kiểm soát vi sinh vật trong toàn bộ quá trình sản xuất,  cung cấp công cụ hoàn hảo để kiểm soát vi sinh vật.
Brewers QCheck® Kit bao gồm những thành phần theo sau của Döhler Microsafety Design® (DMD®) portfolio for the microbiological analysis of raw materials used during the brewing process of beer and hygiene of production, filling and dispensing units:
Döhler Microsafety Design® Product

LMC

 • Description: For analysing water in accordance with DEV*: Ready-to-use lactose peptone concentrate Target microorganisms: E. coli/coliform microorganismsPackaging unit/Kit: 2 bottles with 50 ml LMC concentrate in carrier bag
 • pH value: 7,2+/-0,2
 • Incubation T [°C]: 37
 • Duration (days): 2

NBB®-B Tubes

 • Description: Used for analysing processes in relation to yeast such as propagation, pitching, assimilation and harvesting, as well as beer: Ready-to-use NBB®-B Broth for detecting beer spoiling microorganisms by a colour change
 • Target microorganisms: Beer spoiling microorganisms: Lactobacilli, Pediococci, Pectinatus and Megasphaera
 • Packaging unit/Kit: 1 polystyrene box with 20 tubes each with 10 ml NBB®-B
 • pH value: 5.8 +/-0.2
 • Incubation T [°C]: 25-28
 • Duration (days): 5

NBB®-B-Am Tubes

 • Description: Used for analysing hygiene of production and dispensing units: Ready-to-use NBB®-B-Am Broth used for detecting biofilm indicator microorganisms and obligate beer spoiling microorganisms by means of a colour change
 • Target microorganisms: Biofilm indicator microorganisms: E.g.: Acetic acid bacteria, lactic acid bacteria, Pectinatus and Megasphaera
 • Packaging unit/Kit: 1 polystyrene box with 20 tubes each with 10 ml NBB®-B-Am
 • pH value: 5.75 +/-0.15
 • Incubation T [°C]: 27
 • Duration (days): 3Sterile swabs for sampling

 • Description: Wooden sticks with cotton swab, individually packaged
 • Packaging unit/Kit: 3 x 10 sterile swabs (individually packaged)
 • pH value: 5.75 +/-0.15
 • Incubation T [°C]: 27
 • Duration (days): 3

Packaging Information for all

 • Quantity: 1 kit
 • Packaging: Cardboard box
 • Storage temperature T [°C]: +4-8
 • Shelf life (months): 12