danh mục sản phẩm

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH DÖHLER
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VLB BERLIN
LOVIBOND - TINTOMETER
LACTOSCAN
BULTECH
CONSORT
THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO SU
ZAHM&NAGELl
HI-Q ENVIRONMENTAL PRODUCTS
FREUND-HOẠT TÍNH NƯỚC
Labinco - Máy Khuấy & Gia Nhiệt
HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP
HÓA CHẤT MERCK
DAIHAN
CARBOLITE GERO
HANDI INDUSTRIAL
ESCO - TỦ CẤY, TỦ HÚT
LABTHINK
TỦ SẤY PHÒNG THÍ NGHIỆM FRANCE-ETUVES
PHOENIX INSTRUMENT

Hỗ trợ trực tuyến

Hoài Ân

0937 081 085

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 028 37271084
Fax: 028 37271021
Email: nguyenhoaian81@yahoo.com

2

Thông tin sản phẩm

OFS - DOHLER

Mã sản phẩm

204707782

Giá bán

Contact

Based on Orange Serum Agar, ready-to-use OFS Agar cho phép nuôi cấy và phát hiện định lượng vi sinh vật chịu được acid.
OFS Agar thích hợp để phân tích 

• Non-alcoholic beverages pH < 4.5, including fruit juices
• Beer, wine & milk mixes
• Fruit juice concentrates
• Beverage compounds
• Beverage powders and extracts
• Sugar
• Rinsing water samples
• Membrane-filtered samples
OFS Agar môi trường pha sẵn, hóa lỏng trực tiếp trong chai. Kết họp với sự làm giàu chọn lọc trong SSL Broth cho phép phát hiện cả trong các mẫu đục.

  • pH value: 5.0 +/- 0.2
  • Incubation T [°C]: +28
  • Duration (days): 3