danh mục sản phẩm

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH DÖHLER
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VLB BERLIN
LOVIBOND - TINTOMETER
LACTOSCAN
BULTECH
CONSORT
THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO SU
ZAHM&NAGELl
HI-Q ENVIRONMENTAL PRODUCTS
FREUND-HOẠT TÍNH NƯỚC
Labinco - Máy Khuấy & Gia Nhiệt
HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP
HÓA CHẤT MERCK
DAIHAN
CARBOLITE GERO
HANDI INDUSTRIAL
ESCO - TỦ CẤY, TỦ HÚT
LABTHINK
TỦ SẤY PHÒNG THÍ NGHIỆM FRANCE-ETUVES
PHOENIX INSTRUMENT

Hỗ trợ trực tuyến

Hoài Ân

0937 081 085

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 028 37271084
Fax: 028 37271021
Email: nguyenhoaian81@yahoo.com

2

Thông tin sản phẩm

SSL

Mã sản phẩm

204712782

Giá bán

Contact

Môi trường pha sẵn SSL Broth có thể được sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật chiu được acid như vi khuẩn lactic acid, acetic acid, yeasts and mouldstrong thúc uống không cồn.
SSL Broth is suitable for your analysis of:

 • Non-alcoholic beverages pH < 4.5, including fruit juices
 • Beer, wine & milk mixes
 • Fruit juice concentrates
 • Beverage compounds
 • Beverage powders and extracts
 • Sugar
 • Rinsing water samples
 • Membrane-filtered samples

Cho phép làm giàu cả đối với những mẫu thể tích lớn.
SSL Broth có thể được sử dụng để làm giàu trước cho phép phát hiện trên OFS Agar.

 • pH value: 5.0 +/- 0.2
 • Incubation T [°C]: +28
 • Duration (days): 2

Packaging information

 • Quantity: 9 x 250ml
 • Packaging: Glass bottles in cardboard box

Bảo quản

 • Storage temperature T [°C]: +4-8
 • Shelf life (months): 36